Europos Sąjunga

Projekt B+R pt. „Liofilizatorius maisto gamintojams ir perdirbėjams”

UE Inteligentny Rozwój RP NCBIR logoEFPR

„FrostX Sp. Z o.o.“ įgyvendina mokslinių tyrimų ir plėtros projektą, pavadinimu: „Liofilizatorius maisto gamintojams ir perdirbėjams“. Įgyvendinamo projekto vertė yra PLN 1 050 mln, o Europos fondo indėlis yra 80 % šios sumos, t. y. 840 000 PLN. Finansinė parama projektui gauta kaip projektui skiriama dotacija: „Gliwice Technologijų akseleratorius – parama mokslinių tyrimų ir plėtros projektams principo įrodymo ir koncepcijos įrodymo etapų metu, siekiant juos komercializuoti ir pateikti daugiau investuotojams patrauklių mokslinių tyrimų ir plėtros projektų“, bendrai finansuojant pagal Išmaniosios plėtros veiksmų programą (1.3 programa: „Mokslinių tyrimų ir plėtros veikla, finansuojama iš kapitalo fondų“, dalyvaujant 1.3.1 poprogramėje: „Parama mokslinių tyrimų ir plėtros projektams pirminio etapo metu“, fondams palaikant koncepciją – „BRIdge Alfa“).