Eiropas Savienība

UE Inteligentny Rozwój RP NCBIR logoEFPR FrostX Sp. z o.o. īsteno izpētes un attīstības projektu: „Liofīlas žāvēšanas iekārta pārtikas ražotājiem un pārstrādātājiem”. Mūsu īstenotā projekta vērtība ir 1.050 miljonu zlotu, un Eiropas fondu ieguldījums veido 80% no šīs summas, t.i., 840 000 zlotu. Atbalsts projektam saņemts kā daļa no dotāciju projekta „Tehnoloģiju paātrinātājs Glivicē — atbalsts pētniecības un izstrādes projektiem posmos „proof of principle” un „proof of concept”, lai tos komercializētu un tādējādi paplašinātu investoriem pievilcīgu pētniecības un izstrādes projektu piedāvājumu”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Inteliģentas attīstības darba programmas ietvaros (pasākums 1.3. „Pētniecības un izstrādes darbi, kurus finansē ar kapitāla fondu līdzdalību”, apakšpasākums 1.3.1. „Atbalsts pētniecības un izstrādes projektiem posmā „preseed” ar „proof of concept” tipa finanšu līdzekļiem — BRIdge Alfa).