Pandemia koronawirusa przyniosła negatywne skutki w wielu sektorach gospodarki. Także producenci owoców, warzyw i ziół zostali postawieni przed licznymi wyzwaniami związanymi z utrzymaniem produkcji na dotychczasowym poziomie. Dla wielu z nich wyjściem może okazać się liofilizator do owoców.

Zagrożenia dla producentów owoców, warzyw i ziół spowodowane pandemią COVID-19

Wybuch pandemii Koronawirusa odbił się negatywnie na produkcji i handlu żywnością. W skali makro najbardziej odczuwalne było ograniczenie eksportu i importu. Zamknięcie granic znacznie ograniczyło przepływ towarów, w tym żywności, nie tylko w Unii Europejskiej, ale i do innych regionów świata. Analitycy wskazują przede wszystkim na eksport i import do i z Chin, jako masowego producenta i odbiorcę żywności. Jednak na małych producentów, działających na mniejszą skalę, czekały inne problemy.

Świeże owoce i warzywa to produkty o stosunkowo krótkim terminie przydatności do spożycia. Tymczasem w wielu rodzinach znacząco zmienił się model dokonywania zakupów. Już nie co kilka dni, ale raz na tydzień, czasem nawet raz na dwa tygodnie. Gromadzenie zapasów w znacznym stopniu ograniczyło sprzedaż produktów świeżych. Innym powodem mogą być problemy finansowe spowodowane utratą pracy lub zmniejszeniem zarobków w związku z pandemią. Nie jest tajemnicą, że w takim przypadku to świeże owoce jako pierwsze skreślane są z listy zakupów.

Ograniczenie działań do rynków lokalnych spowodowało problemy ze zbytem. Brak efektu skali wymiernie przełożył się na straty, bo – jak zostało powiedziane wyżej – okres przydatności do spożycia owoców świeżych jest stosunkowo krótki, a ich przechowywanie kosztowne. W tej sytuacji producenci zmuszeni są do poszukiwania alternatywnych rozwiązań.

Liofilizacja owoców, warzyw i ziół szansą dla producentów

Suszarnia sublimacyjna do owoców, warzyw i ziół, to inwestycja, która w obecnej sytuacji może okazać się przysłowiową żyłą złota dla producentów. Liofilizacja znacząco przedłuża termin przydatności do spożycia, nie pozbawiając produktów wszystkich niezbędnych witamin, minerałów i składników odżywczych. Co więcej – tak spreparowane owoce i warzywa można przechowywać poza lodówką bądź chłodnią. To również możliwość handlu na dużą skalę w internecie, bo szczelnie spakowane liofilizaty można bez obaw przesyłać na duże odległości.

Już teraz daje się zauważyć znaczący wzrost obrotów w firmach zajmujących się produkcją i sprzedażą żywności liofilizowanej. Tam, gdzie pojawił się liofilizator do warzyw, owoców i ziół, pojawiły się też nowe kanały sprzedaży gotowych produktów.

Pandemia spowodowała, że coraz więcej konsumentów rezygnuje z tradycyjnych form dokonywania zakupów na rzecz sklepów online, między innym sklepów ze zdrową żywnością. To z kolei spowodowane jest przekonaniem, że zdrowa, wzmacniająca odporność dieta, pozwoli przetrwać epidemię bezboleśnie. W tej sytuacji sprzedaż liofilizowanych owoców, warzyw i ziół w sklepach ze zdrową żywnością (liofilizaty niewątpliwie się do niej zaliczają), staje się realną szansą na utrzymanie produkcji i sprzedaży na dotychczasowym poziomie.

Suszarnia sublimacyjna to inwestycja, która się stosunkowo szybko zwraca, ponieważ bezpośrednie koszty jej obsługi są relatywnie niskie.

Wyzwania stojące przed producentami żywności liofilizowanej

Liofilizator do owoców, warzyw i ziół jest urządzeniem specjalistycznym, ale jego obsługa jest prosta. Nie znaczy to, że życie producenta owoców i warzyw w tym momencie staje się usłane różami. Pojawiają się nowe wzywania: przygotowanie produktów do obróbki, pakowanie liofilizowanych warzyw i ich sprzedaż.

Samo przygotowanie jest procesem prostym, aczkolwiek pracochłonnym i czasochłonnym. Warzywa, owoce i zioła muszą zostać dokładnie umyte, oczyszczone czy nawet pokrojone (truskawki). Dopiero wówczas mogą trafić do liofilizatora.

Pakowanie produktów wyjętych z suszarni sublimacyjnej to ważny i trudny moment. Powinno się ono odbywać bezpośrednio po zakończeniu liofilizacji. Tylko w ten sposób można zagwarantować długotrwałą przydatność owoców, warzyw i ziół do spożycia.

Liofilizowane produkty powinny być pakowanie w pojemniki lub opakowania hermetyczne, co zapobiega przedostawaniu się wilgoci. Niektóre produkty są pakowanie próżniowo. Wymaga to nabycia przez producentów nowych umiejętności oraz nowego sprzętu. Jednocześnie trzeba podkreślić, że taki sposób pakowania liofilizatów jest niezbędny. W innym przypadku szybko staną się nieprzydatne.

Miejsc gdzie można sprzedać owoce liofilizowane jest bardzo wiele. Można to zrobić nawiązując współpracę z hurtowaniami i sklepami ze zdrową żywnością lub sprzedając gotowe wyroby samodzielnie na platformach sprzedażowych. Niektórzy producenci decydują się na założenie własnych sklepów internetowych.

Przeczytaj co to jest liofilizacja i dowiedz się więcej o procesie liofilizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *